Vereniging NGO – SBG

De vereniging NGO-SBG is een werkgeversvereniging en vertegenwoordigt de Nederlandse galvano industrie en heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden vooral op het gebied van de collectieve arbeidsovereenkomst en aanverwante zaken. Waar mogelijk ondersteunt de vereniging de promotie van het vakgebied en kennisoverdracht. De primaire uitvoering van deze laatstgenoemde taken is overgedragen aan de vereniging ION. De vereniging ION is ook de spreekbuis van de bedrijfstak naar de overheid toe inzake wet- en regelgeving waar de oppervlaktebehandelende industrie mee te maken heeft.

In 2009 heeft de vereniging haar missie, visie en strategie vastgesteld. Voor de activiteiten op het gebied van de arbeidsovereenkomsten maakt de vereniging deel uit van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert bij de CAO-onderhandelingen voor de bedrijven die aangesloten zijn bij de CAO voor de Metaal en Techniek. DE NGO heeft een zetel in de ROM (Raad voor de Ondernemers).

De NGO-SBG-leden komen tweemaal per jaar bijeen, waar met het bestuur over actuele ontwikkelingen van gedachten wordt gewisseld.

NGO-SBG is vertegenwoordigd in uiteenlopende overlegstructuren, zowel in Nederland als Europees.

Teneinde een optimale bijdrage te kunnen leveren op alle relevante aandachtsgebieden, de representativiteit van de branche naar buiten toe te waarborgen, de externe afvaardigingen te kunnen ondersteunen en een zo breed mogelijk (technisch) draagvlak te bereiken, beschikt NGO-SBG over een aantal interne commissies.

De NGO-SBG neemt prominent deel uit van het Comité Européen des Traitement de Surfaces(CETS), zie www.cets-surface.eu.

Het lidmaatschap van de NGO-SBG staat open voor in Nederland gevestigde ondernemingen die het galvanotechnisch bedrijf geheel of gedeeltelijk uitoefenen en voor in Nederland gevestigde ondernemingen die aanverwante activiteiten verrichten (leveranciers). In 2013 bedraagt de contributie per lidbedrijf:

< 5 FTE € 575,-
 5-10 FTE € 975,-
 > 10 FTE € 1.375,-