Leveringsvoorwaarden Galvanotechnische industrie

Hier kunt u de door de NGO-SBG opgestelde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de galvanotechnische industrie zowel in het Nederlands als in het Engels downloaden:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. 61/2010 ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 30 augustus 2010.